FASHION HOME LIFE STYLE

RELEASE YOUR ALTER EGO

 

One of the things I have come to realise is that humans put an extreme amount of effort into supressing some of our personal traits that have been considered taboo in our society. We learn with social norms that some of our attributes are socially inappropriate or weird  and have to be hidden from the public eye. Therefore, we learn very quickly that we need to adapt and hide these traits from others and ourselves. We learn that we need to “fix what’s wrong with us” in order to be like others.

We spend a whole lifetime into thinking that we have to prevent ourselves from going into “our darker selves.” We have to hide our “alter egos.”

But what really happens when we try to suppress parts of ourselves? Does our “alter ego” really go away? What message are we sending to others and ourselves? Is the message saying that some parts are acceptable while others aren’t? Doesn’t this increase the sense of unworthiness within our psyche? Doesn’t this leave a bigger room for anger and fear that eventually result in self-hate?

This pattern prevents us from growing and loving ourselves. And mostly, from living. We get stuck in our anger and frustration that with years leads to resentment towards ourselves and others.

How our world would be a better place if we actually tried to live in it instead of fighting against it.

When we allow ourselves to explore who and what we truly are even with our socially taught “darker parts”, we might just learn how to really accept ourselves. With this, there will be less space for fear and anger.

With acceptance, we become clearer and allow ourselves to fully engage with our inner self. And that is worth much more than any material thing in our world. To be at ease with yourself.

Embracing all parts of your being will allow yourself to experience every moment of your life and will take you to places you never thought was possible.

Only with reflection, we can achieve this. Giving yourself 5 minutes a day (every day) might just get you closer to this.

Remove distractions from the outside and give yourself a break every day. Trying meditation might just give you the push into the right direction.

Allow yourself to sit with your inner child. And eventually you will reach acceptance. Dare to explore all the parts that make you you.

En av de saker jag har insett är att människor lägger en enorm mängd ansträngningar för att undertrycka vissa personlighetsdrag som ansetts vara tabu i vårt samhälle. Våra sociala normer lär oss att vi besitter på socialt olämpliga eller konstiga attribut måste döljas från allmänheten. Detta lär oss att vi mycket snabbt måste anpassa och dölja dessa egenskaper från oss själva och andra. Vi lär oss att vi måste “fixa det som är fel på oss” för att vara som alla andra.

Vi spenderar en hel livstid med tankar på att vi måste förhindra oss själva från att gå in i “vårt mörkra själv.” Vi måste dölja våra “alter egos.”

Men vad händer egentligen när vi försöker undertrycka delar av oss själva? Går vårt “alter ego” verkligen bort?

Vilket meddelande skickar vi till andra och oss själva? Är meddelandet att vissa delar är mer acceptabla än andra?

Ökar detta inte känslan av ovärderlighet i vårt psyke? Lämnar inte detta ett större utrymme för ilska och rädsla som slutligen resulterar i självhat?

Detta mönster hindrar oss från att växa och älska oss själva. Och mestadels, från att leva.

Vi fastar i vår ilska och frustration som med åren leder till vrede mot oss själva och andra.

Hur vår värld skulle vara en bättre plats om vi faktiskt försökte leva i det istället för att slåss mot det. När vi tillåter oss att utforska vem och vad vi verkligen är trots med våra socialt lärda “mörkare delar”, kanske är vi på god väg mot att verkligen acceptera oss själva. Med detta förhållningssätt kommer det att finnas mindre utrymme för rädsla och ilska.

Med acceptans skapar vi mer tydlighet och tillåter att fullt ut engagera oss i vårt inre liv. Och det är värt mycket mer än någonting materiellt i vår värld. Att hitta lugnet i dig själv. Att omfamna alla de delar som gör dig till en varelse kommer att låta dig uppleva varje ögonblick i ditt liv och ta dig till platser du aldrig trodde var möjliga.

Endast med reflektion kan vi uppnå detta. Att ge dig själv 5 minuter om dagen (varje dag) kan bara komma dig närmare detta. Ta bort distraktioner från utsidan och ge dig en paus varje dag. Att försöka meditation kan bara ge dig ett tryck i rätt riktning.

Låt dig umgås med ditt inre barn. Och så småningom kommer du att nå acceptans. Våga utforska alla de delar som gör dig till dig.

WEARING

Leather Jacker Zara

Shoes H&M

Corset Top She Inside

Pants H&M

Bag Håkan Hellström

You Might Also Like

  • What a hottie! And I absolutely LOVED reading this post love! More please x

  • Incredibly important what you write

  • Maria Busck

    Very important words of you 💎❤️

  • Emmi

    Alltså så fin out och intressanta tankar! ❤️✨