BEAUTY HOME LIFE WELLNESS

ALISSA BEAUTÉ SCANDINAVIA

Svensk

Att ha hudproblem under vintertid i Skandinavien är rätt ut sagt en underdrift! Ända sedan tonårstiden har jag haft problem med bland annat torrhet och akne som ofta påverkas av de olika årstiderna. På sommaren brukar min hy må som bäst men dessvärre under 9 månader om året blir den kaotisk.

Många dermatologer har beskrivit min hy som kombinerad, alltså både torr och fet. Även om de flesta människor har en kombinerad hy betyder inte det att alla har samma typ av problematik. Varje hy är olik den andra och behöver behandlas på olika sätt.

Dessvärre under många år tog jag illa hand om min hy och träffade mycket okunniga hudterapeuter som endast fokuserade på min akne, vilket bidrog till att akneprodukterna torkade ut min hy som i sin tur ledde till en överproduktion av talg.

Och äntligen efter många års utredning konstaterades det en hormonrubbning (PCOS) i kombination av supertorr och känslig hy.

Det jag lärde mig var främst vikten av att behandla min hy från inifrån och ut. Den riktiga förändringen kom med rätt kost i kombination med ansiktsbehandling och återfuktande dagkrämer.

Och som ni kan tänka er så har man testat de flesta hudvårdsprodukter som inte gett någonting förutom bortkastade pengar. Det jag istället lärde mig var att det var mer värt att få en ordentlig hudkonsultation kring de problem som min hy hade drabbats av under så många år istället för att byta hudvård var tredje månad.

Kampen efter att hitta rätt återfuktande dagkräm och ansiktsbehandling är något jag idag har lagt bakom mig! Lösningen blev Alissa Beautés hudvård!

Något som jag lärde mig av Tracy Malmeström på Sibyla Hud Terapi var vikten av att anpassa rätt behandling för rätt tillfälle för huden. Vintrarna i Sverige brukar bli extremt torra, kalla och blåsiga som får min hud att bli extremt torr med torrfläckar på bl.a. under ögonen, näsan och kinderna. Därför ville jag tidigt börja förebygga detta med rätt produkter. Jag började använda det italienska märket Alissa Beautés  hudvård från oktober till januari och har inte upplevt en enda torr fläck.

MIN DAGLIGA RUTIN MED ALISSA BEAUTÈ

För de torra fläckarna(på näsan och kinderna) använde jag Hydra O2 serum.

För ögonen och runt mina läppar jag använde Eye Care – Lifting Cream Eye & Lip.

Hydra O2 Intense creme använde jag som dagkräm för hela ansiktet.

Under de torrare och kallare dagarna använde jag Thalasso Cream soft för att öka på fukten.

Detta kombinerade jag med en ansiktbehandling hos Tracy på hennes salong Sybila Hud Terapi som anpassade produkterna efter hur min hy mådde då.

Därefter har jag endast använt dagkrämen Argan Cream renew som är mindre fet men fuktgivande! Min hy har för första gången någonsin inte varit torr och aknen har minskat betydelsevärt. Mitt råd till dig som kämpat med att få rätt behandling och dagkräm till din hy är att söka upp en kunnig dermatolog eller hudterapeut och få en specialanpassad behandling med rätt produkter för just din hy för att komma till roten av problemet!

Lycka till!

I samarbete med Alissa Beaute Scandinavia och Sibyla Hud Terapi

English

Suffering from skin problems during winter time in Scandinavia is an understatement! Ever since my adolescence years, my skin has suffered issues, including dryness and acne which often is affected by different seasons. During summertime my skin usually feels great but unfortunately for 9 months of the year it becomes chaotic.

Many dermatologists have described my skin as combined meaning that is both dry and oily. Although most people have a combination skin it doesn’t mean that everyone has the same issues. Each skin type is different and needs to be treated differently.

Unfortunately, for many years, I took bad care of my skin and hit very ignorant beauticians who only focused on my acne, which contributed to acne products drying out my skin, which caused an overproduction of sebum.

And finally after many years of investigation the results were that I was suffering from a hormonal imbalance (PCOS) in combination with super-dry and sensitive skin. What I learned was primarily that I needed to treat my skin from within and out. The real change came with the right diet combined with facials and moisturizing day creams.

And as you can imagine, I have tested the majority of skin care products that didn’t give me anything else except for wasted money. Instead I learned that it was more worthwhile to first get a proper skin consultation about the problems that my skin had suffered from for so many years, instead of changing skincare every three months.

The struggle of trying to find the right moisturizing day cream and facial is something today that I have put behind me! The solution was Alissa Beautés skin care!

One thing I learned from Tracy Malmström on Sibyla Hud Terapi was the importance of adapting the right treatment at the right moment for the skin.

The winters in Sweden tend to become extremely dry, cold and windy, which my skin usually responds negatively to with specific dry spots under the eyes, nose and cheeks.

Therefore, I wanted to start an early prevention of this with the right treatment. I started using the Italian brand Alissa Beauté since October to January and have not experienced a single dry spot.

MY DAILY ROUTINE WITH ALISSA BEAUTÈ

Hydra O2 serum I used on my dry spots (on nose and cheeks)

For eyes and around my lips I used Eye care – Lifting Cream Eye & Lip.

Hydra O2 Intense day cream I used for my whole face as a day cream.

During the drier and colder days I used Thalasso Cream soft to get more hydrated.

This I combined with custom Facial treatment done by Tracy at her salon Sibyla Hud Terapi according to how my skin was feeling then.

Since February I only have been using the day cream Argan Cream renew to provide moisture that’s a little less fat and still having great results! My skin has for the first time ever not been dry and acne has reduced significantly. My advice is if you are struggling to get the right treatment and day cream for your skin is to seek out a knowledgeable dermatologist or skin therapist that can customize a treatment with the right products for your skin to get to the root of the problem!

Good luck!

In a cooperation with Alissa Beaute Scandinavia and Sibyla Hud Terapi

 

IMG_8146
IMG_8669

IMG_8687
IMG_8171
IMG_8673

You Might Also Like

  • MADE IN MICHELA

    These products look amazing! I should try them for my sensitive skin.

    Madeinmichela from http://www.madeinmichela.com

    • aboutthatlook

      You def should!